Flowers Name

1
Arabian Jasmine
Arēbiyā jāsmin
అరేబియా జాస్మిన్
2
African Marigold
āphrikan mērigōlḍ
ఆఫ్రికన్ మేరిగోల్డ్
3
Artabotrys Uncinatus
ārṭābōṭris ansināṭas
ఆర్టాబోట్రిస్ అన్సినాటస్
4
Blue water lily
blū vāṭar lillī
బ్లూ వాటర్ లిల్లీ
5
Bougainvillea
baugenvilla
బౌగెన్విల్ల
6
China Rose, Chinese Hibiscus
cainā rōj, cainīs mandāra
చైనా రోజ్, చైనీస్ మందార
7
Chrysanthemum
krisāntimaṁ
క్రిసాన్తిమం
8
Cobra saffron, Ceylon ironwood, Indian rose chestnut
kōbrā kuṅkuma, silōn airan‌vuḍ, iṇḍiyan rōj cesṭnaṭ
కోబ్రా కుంకుమ, సిలోన్ ఐరన్‌వుడ్, ఇండియన్ రోజ్ చెస్ట్నట్
9
Cockscomb, Feathered Amaranth
kāks kāmb, rekkalugala amarānt
కాక్స్ కాంబ్, రెక్కలుగల అమరాంత్
10
Crape jasmine, Carnation of India
krēp malle, kārnēṣan āph iṇḍiyā
క్రేప్ మల్లె, కార్నేషన్ ఆఫ్ ఇండియా
11
Crossandra, Firecracker Flower
krāsāṇḍrā, phair‌krākar phlavar
క్రాసాండ్రా, ఫైర్‌క్రాకర్ ఫ్లవర్
12
Cypress vine, Star Glory, Hummingbird vine
saipras vain, sṭār glōrī, ham’miṅg‌barḍ vain
సైప్రస్ వైన్, స్టార్ గ్లోరీ, హమ్మింగ్‌బర్డ్ వైన్
13
Cananga Odorata
kenaṅgā ōḍōrāṭā
కెనంగా ఓడోరాటా
14
Canangabum
kanaṅgābaṁ
కనంగాబం
15
Crape Jamine
krēp jamain
క్రేప్ జమైన్
16
Daffodils
ḍāphōḍils
డాఫోడిల్స్
17
Damask Rose
ḍamāsk rōj
డమాస్క్ రోజ్
18
Datura
ḍāturā
డాతురా
19
Dahlia
ḍahliyā
డహ్లియా
20
Daisy
ḍaisī
డైసీ
21
Elephant Creeper
ēnugu lata
ఏనుగు లత
22
Four O’ clock, beauty of the night
nālugu ō’gaḍiyāraṁ, rātri andaṁ
నాలుగు ఓ ‘గడియారం, రాత్రి అందం
23
Frangipani
phrāṅgipani
ఫ్రాంగిపని
24
Fragrant Screw Pine
suvāsana skrū pain
సువాసన స్క్రూ పైన్
25
Ficus Glomata
phikas glōmāṭā
ఫికస్ గ్లోమాటా
26
Ghanera
ghanērā
ఘనేరా
27
Globe Amaranth
glōb amarānt
గ్లోబ్ అమరాంత్
28
Golden champa
gōlḍen campā
గోల్డెన్ చంపా
29
Green Shrimp plant
ākupacca royyala mokka
ఆకుపచ్చ రొయ్యల మొక్క
30
Gallant Soldier
andamaina sōljar
అందమైన సోల్జర్
31
Gloriosa Lily
glōriyōsā lillī
గ్లోరియోసా లిల్లీ
32
Gomphrena Globosa
gōmphrenā glōbōsā
గోంఫ్రెనా గ్లోబోసా
33
Hari Chamba
hari camba
హరి చంబ
34
Herim Odorum
herim oḍōraṁ
హెరిమ్ ఒడోరం
35
Hibiscus
mandāra
మందార
36
Indian Tulip
iṇḍiyan tulip
ఇండియన్ తులిప్
37
Ixora, Jungle flame
iksōrā, jaṅgil jvāla
ఇక్సోరా, జంగిల్ జ్వాల
38
Kewda, Fragrant Screw Pine
kevḍā, suvāsana skrū pain
కెవ్డా, సువాసన స్క్రూ పైన్
39
Kunda, Star Jasmine
kuṇḍā, sṭār jāsmin
కుండా, స్టార్ జాస్మిన్
40
Kurinji
kurin̄ji
కురింజి
41
Law’s Persian Violet
lā yokka perṣiyan vaileṭ
లా యొక్క పెర్షియన్ వైలెట్
42
Lotus
tamarapuvvu
తామర పువ్వు
43
Lavandula Augustifolia
lāvāṇḍulā agasṭiphōliyā
లావాండులా అగస్టిఫోలియా
44
Lily
lillī
లిల్లీ
45
Madan mogra, Arabian Jasmine
madan mōgrā, arēbiyā jāsmin
మదన్ మోగ్రా, అరేబియా జాస్మిన్
46
Marigold
banti puvvu
బంతి పువ్వు
47
Memecylon Tinctorium
memesilān ṭiṅkṭōriyaṁ
మెమెసిలాన్ టింక్టోరియం
48
Madhavi lata, Hiptage, Helicopter flower
mādhavi latā, hipṭēj, helikāpṭar phlavar
మాధవి లతా, హిప్టేజ్, హెలికాప్టర్ ఫ్లవర్
49
Malabar glory lily, superb lily
malabār kīrti lillī, adbhutamaina lillī
మలబార్ కీర్తి లిల్లీ, అద్భుతమైన లిల్లీ
50
Maloo creeper
mālū lata
మాలూ లత
51
Maulsari, Bullet wood
maulsari, bulleṭ kalapa
మౌల్సరి, బుల్లెట్ కలప
52
Midday Flower, Scarlet Mallow
miḍ ḍē phlavar, skārleṭ mallō
మిడ్ డే ఫ్లవర్, స్కార్లెట్ మల్లో
53
Night-flowering Jasmine
rātri puṣpin̄cē jāsmin
రాత్రి పుష్పించే జాస్మిన్
54
Narcissus
nārsisas
నార్సిసస్
55
Nyphaea Lotus
naiphiyā lōṭas
నైఫియా లోటస్
56
Oleander
oliṇḍar
ఒలిండర్
57
Peacock Flower
nemali puvvu
నెమలి పువ్వు
58
Periwikle
perivikil
పెరివికిల్
59
Pink Jasmine, Winter Jasmine, Chinese Jasmine
piṅk jāsmin, viṇṭar jāsmin, cainīs jāsmin
పింక్ జాస్మిన్, వింటర్ జాస్మిన్, చైనీస్ జాస్మిన్
60
Pride of India, Queen Crape Myrtle
praiḍ āph iṇḍiyā, kvīn krāp mirṭil
ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా, క్వీన్ క్రాప్ మిర్టిల్
61
Queen Crape Myrtle
kvīn krāp mirṭil
క్వీన్ క్రాప్ మిర్టిల్
62
Quick Weed, Gallant soldier
tvarita kalupu, andamaina sainikuḍu
త్వరిత కలుపు, అందమైన సైనికుడు
63
Rose
gulābī
గులాబీ
64
Rafflesia
rāphlēsiyā
రాఫ్లేసియా
65
Sunflower
poddutiruguḍu
పొద్దుతిరుగుడు
66
Safflower
kuṅkuma puvvu
కుంకుమ పువ్వు
67
Shoeflower
ṣūphlavar
షూఫ్లవర్
68
Tanner’s cassia
ṭānnars kāsiyā
టాన్నర్స్ కాసియా
69
Tagetes Erecta
ṭāgeṭs erekṭā
టాగెట్స్ ఎరెక్టా
70
Tribulus Terrestris
ṭribyulas ṭeresṭris
ట్రిబ్యులస్ టెరెస్ట్రిస్
71
Water lily
kaluva
కలువ
72
Winter Jasmine
viṇṭar jāsmin
వింటర్ జాస్మిన్
73
White orchid
telupu ārciḍ
తెలుపు ఆర్చిడ్
74
Zinnia
jinniyā
జిన్నియా
× How can I help you?